Elementary Department News

Tagisan ng Talino

MGA NAGSIPAGWAGI SA TAGISAN NG TALINO S.Y. 2015-2016 UNANG BAITANG…

"I see, I can, I hear" Quiz Bee

菲華文經總會 Filipino Chinese Cultural and Economic Association 主辦「我看我聽我會」有獎問答比賽優勝者 ...